Ο αλγόριθμος του πολλαπλασιασμού

κλικ στην εικόνα


http://www.authorstream.com/Presentation/angelo380-2913816-30/

πηγή


Σχόλια