Η πτώση του φύλλου που το έλεγαν Φρέντυ


http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-C106/331/2251,8456/
Η δημιουργία του animation έγινε στα πλαίσια της πρότασης εφαρμογής " Μικροί λογοτέχνες σε ψηφιακές αφηγήσεις " Οργάνωση: Νικόλαος Χολέβας Σχ. Σύμβουλος Παρουσίαση: Σπηλιόπουλος Σπήλιος, Τσακριλής ΛάμπροςΣχόλια