Πολλαπλασιασμός και διαίρεση με το 10, το 100 και το 1.000


κλικ στην εικόνα
http://www.authorstream.com/Presentation/angelo380-2916023-33-10-100-000/


Σχόλια