Δεκαδικά κλάσματα και δεκαδικοί αριθμοίκλικ στην εικόνα

http://www.authorstream.com/Presentation/angelo380-2916061-35/Σχόλια