Βρείτε το σωστό σχήμα (αναγνωρίζοντας τα κλάσματα)
κλικ στην εικόνα

http://www.mathwarehouse.com/games/our-games/fraction-games/fraction-frenzy-4/play-fraction-frenzy-4/                                         

                                                                                      
                                                                                     

Σχόλια