Ο κάβουρας και τα μπισκοτάκια (αναγνωρίζοντας τα κλάσματα)κλικ στην εικόνα

http://mrnussbaum.com/sand-dollar-exchange-2/πηγή

Σχόλια