Στον Αίολο, στους Λαιστρυγόνες και στο νησί της Κίρκηςκλικ στην εικόνα

http://www.authorstream.com/Presentation/iliasili-2370537/Σχόλια